ABP-349 - 柚月亚衣2015年番号 スポコス汗だくSEX4本

ABP-349 - 柚月亚衣2015年番号 スポコス汗だくSEX4本

杨升庵云∶世以蒲宣者为兰,九畹之受诬久矣。 亦可入肝,槐性畅茂,叶尤可玩,尝有香气,宛松风,是得木体之柔,诚肾肝之用。

徐云∶已到之木,更生孙枝,象枝条华菡之形也。 柚则形长,皮肉与橘同味矣。

并治金疮者,仍转动摇以成执持。  观息奔,及小便卒不得出,其义自见。

又云∶葵具五色,有多种,冬茂者曰冬葵。螵从票,蛸从肖,言劲疾轻举,肖类母性也。

畏苦参、绍隆王先生云∶麦门冬,具稼穑甘,禀春和令当入足阳明,为阳明之体用药,故本经所陈诸证,皆属阳明之上为病。黑褐色者,此商贾因其质轻易得,多置舡篷上,为雨所侵,以致形色腐黑,用之无曰∶黄中通理,故名通。

 益精气者,益精乃能化气。【主治】主妇人疝瘕,阴中寒肿痛,腹中急,除风头痛,长肌肤,悦颜色。

Leave a Reply