3PPS-259 - 凑莉久2013年番号 妹婚(シスコン)!-

3PPS-259 - 凑莉久2013年番号 妹婚(シスコン)!-

五色石脂旧经同一条,并生南山之阳山谷中,主治并同,后人各分之,所出既殊,功用亦别,用之当依后条。此方晋宋以后至唐,名医治心腹病者,无不用之,或作汤,或蜜丸,或加减,皆奇效。

按巢氏病源,淋病至于热甚则变尿血,何尝非膀胱之热由气入血。郭璞云∶今茺蔚也。

昆布亦似组,恐即是此也。 去下内容:\r细辛\ph96.bmp\r,生华山山谷,今处处有之,然它处所出者,不及华州者真。

盖其所治疮烦疼,是阳气为阴邪所郁,故方中用木香等辛温宣阳之药,热盛则有毒。其他药有相类者,亦同此比。

则朴硝、硝石,别着所出,亦其义也,他同此比。其间玉石金土之名,草木虫鱼之别,有一物而杂出诸郡者,有同名而形类全别者,则参用古今之说,互相发明,其梗之细大,华实之荣落,虽与旧说相戾,并兼存之。

又一种白蒺藜,今生同州沙苑,牧马草地最多,而近道亦有之。人家园圃中或种之,蜀中尤尚。

Leave a Reply